2020 Volvo XC40 Twin Engine - Førerveiledning (in Norwegian) (656 pages)

Model: 2020 Volvo XC40 Twin Engine
File size: 14.2 MB
Pages: 656 pagesLast ned Manual Førerveiledning

Når bilen starter, er den i Hybrid-modus. Styresystemet bruker både den elektriske motoren og forbrenningsmotoren, hver for seg eller parallelt, og tilpasser bruken med tanke på ytelse, drivstofforbruk og komfort. Muligheten til å kjøre med kun el-motor avhenger av hybridbatteriets energinivå og f.eks.

behovet for varme eller avkjøling i kupeen. Med høy effekt tilgjengelig, er det mulig å kjøre bare på strøm. Når gasspedalen trås inn, aktiveres kun den elektriske motoren helt til en viss posisjon oppnås.

Forbrenningsmotoren starter når denne modusen overskrides og energinivået i batteriet ikke er tilstrekkelig for motoreffekten som føreren angir som ønskelig med gasspedalen. Ved lavt energinivå (hybridbatteriet nesten tomt) må batteriets energinivå opprettholdes, noe som fører til at forbrenningsmotoren starter oftere. Lad hybridbatteriet fra et 230 VACuttak med ladekabelen, eller aktiver Charge i funksjonsvinduet for å sikre evnen til å kjøre bare på strøm.