2015.5 Opel Mokka - Ägarmanual (in Swedish) (221 pages)

Model: 2015.5 Opel Mokka
File size: 6.41 MB
Pages: 221 pagesHämta Manuell Ägarmanual

Manuell Beskrivning
Var försiktig vid användning av de fönster genom att trycka för att öppna elektriska fönsterhissarna. Ryggstödet får inte vara för att möjliggöra säker utlösning lutat för långt bakåt. Säkerhetsbältet för mittplatsen i baksätet kan endast rullas ut ur rullautomaten om ryggstödet är spärrat i upprätt läge.

Placera inga magnetiska företención infantil orientado hacia atrás mål där. Ställ in sätets ryggstödslutning så nära lodrätt läge som möjligt för att säkerställa att bältet är spänt på den sida där spännet sitter. Handskfacket skall vara stängt under solen och på den bakre delen av mittkörning.

Det får inte heller finnas några föremål på cyklarna som kan lossna under transporten. Vrid pedalerna i läge som bilden visar och ställ cykeln på hjulstödet. Om det händer kan du släppa tillbaka bältet hela vägen och börja om igen.