2011 KIA Sportage - Užívateľská príručka (in Slovak) (422 pages)

Model: 2011 KIA Sportage
File size: 20.39 MB
Pages: 422 pagesStiahnite si manuál Užívateľská príručka

Manuálny Popis
Po vrátení operadla do vzpriamenej polohy zatlačte na jeho hornú časť a skontrolujte, či je operadlo zaistené v správnej polohe. Dávajte pozor, aby sa popruh medzi operadlom a sedačkou pretože ich nie je možné riadne alebo spona bezpečnostného pásu zadného sedadla. Zabránite tým upevniť a v prípade nehody by nezachytili alebo nepricvikli do poškodeniu spony operadlom mohli zraniť osoby sediace na zadného sedadla.

Keď vraciate operadlo zadného sedadla do vzpriamenej polohy, podržte operadlo a vráťte ho do východiskovej polohy pomaly. Ak je operadlo vrátené späť bez držania, zadná časť môže vyskočiť dopredu, čo môže mať za následok zranenie zaseknutým operadlom. Ak sa poškodí popruh chemikáliami - najmä kyselinou z na zadnom sedadle.

Mali by ste ich pásu nikdy nenoste pod že jeho poškodenie nemusí byť mať pripútané v dolnej časti panvy, ramenom alebo za chrbtom. Dávajte pozor, aby popruhy prípadne cez panvu, na hrudníku a opačnom prípade by ste pri bezpečnostných pásov neboli pleciach; panvovú časť pásu nehode mohli utrpieť vážne pokrútené. Horná časť je určený na pripútanie len jedného pripútanú ponad brušnú dutinu.